Seminarium geohistorii Galicji (1772-1918)

 

Seminarium geohistorii Galicji (1772-1918)

 

Wstęp

Witamy stronie projektu "Seminarium geohistorii Galicji (1772-1918)", czyli platformy badawczej (zespołu naukowego) prowadzącej innowacyjne, interdyscyplinarne badania o znaczeniu międzynarodowym nad geohistorią Galicji w XIX w. Projekt realizowany będzie przez 24 miesiące i połączy źródłowe, metodologiczne i warsztatowe osiągniecia nauk humanistycznych (historia) i nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna).

Inicjatorami powołania platformy jest grono pracowników UJ z którym współpracować będą naukowcy z Polski i zagranicy, podejmujący badania nad dziejami Galicji i historią środowiskową. Współpraca ta przyjmie postać cyklicznych seminariów, wykładów otwartych oraz jednej konferencji naukowej. Podstawowym efektem prac platformy będzie przygotowanie publikacji zbiorowej w języku angielskim oraz zbudowanie portalu internetowego. Platforma przyczyni się do integracji środowiska naukowców-badaczy Galicji, utworzenia międzynarodowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego, a tym samym do podniesienia poziomu innowacyjności i interdyscyplinarności badań nad dziejami zaboru austriackiego.

Projekt jest finansowany i realizowany w ramach I edycji konkursu "Platformy badawcze i grupy badawcze w Priorytetowym Obszarze Badawczym Heritage".

Projekt realizowany jest przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z we współpracy z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.