Kontakt

Kierownik projektu

dr hab Tomasz Kargol
Instytut Historii UJ,
ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków

tomasz.kargol@uj.edu.pl