Aktualności
Druga kwerenda w archiwach austriackich w Wiedniu - 24.05.2024

W dniach 21-24 maja 2024 r. dr hab. Tomasz Kargol i dr Krzysztof Ostafin przeprowadzili kwerendę w oddziałach Austriackiego Archiwum Państwowego (Österreichisches Staatsarchiv), szukająć materiałów na temat historii i geografii Galicji.