Aktualności
Dziewiętnaste seminarium geohistorii Galicji. wykład Pana dra Piotra Miodunki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Pierwszy kataster galicyjski (metryka józefińska) na mapach: perspektywy badawcze - 16.01.2024
wykład Pana dra Piotra Miodunki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Pierwszy kataster galicyjski (metryka józefińska) na mapach: perspektywy badawcze