Aktualności
Kwerenda w archiwach wiedeńskich - 12.02.2024

W dniach 12-16 lutego 2024 r. Tomasz Kargol przeprowadził kwerendę w Austriackim Archiwum Państwowym (Österreichisches Staatsarchiv), a  mianowicie w Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Vervaltungsarchiv i Kriegsarchiv. Celem poszukiwań było odnalezienie informacji na temat geografii, srodowiska naturalnego, klimatu i historii Galicji w XIX stuleciu. 

20240214113836.jpg
20240214165006.jpg