Aktualności
Wykład dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie - 05.06.2024

W dniu 5 czerwca 2024 r. dr hab. Tomasz Kargol dla uczniów II Liceum Ogólnokształcego w Tarnowie wygłosił referat pt. „Czyn Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego - krakowskie miejsca pamięci i formy upamiętniania”

202406050938001.jpg
image00000011.jpg
image00000061.jpg
image00000041.jpg